Difundirémo-la custodia en Rábade

19 Novembro 2018

 
A próxima semana, Fragas do Mandeo exporá en Rábade (Lugo) a súa experiencia cunha charla titulada A custodia do territorio como ferramenta para a conservación da biodiversidade da comarca das Mariñas coruñesas.

Será dentro da Xornada sobre custodia do territorio e conservación de espazos naturais protexidos, organizada pola Asociación Galega de Custodia do Territorio, a Deputación de Lugo e a Reserva da Biosfera Terras do Miño. Este encontro busca difundi-la custodia do territorio entre os técnicos, funcionarios e políticos das administracións públicas como un instrumento útil para conservar e xestiona-los espazos naturais protexidos.

Participarán representantes de diversas entidades de custodia e de reservas da biosfera, tanto de Galicia como doutras comunidades autónomas, que mostrarán os beneficios da sinatura de acordos de custodia sobre terreos de alto valor ambiental, así como os trámites administrativos habituais neste tipo de acordos.

Os organizadores consideran que esta xornada pode establecer novas canles de colaboración entre organismos públicos e entidades privadas para mellora-la conservación do patrimonio natural e cultural de Galicia, polo que animan a asistir.

Para obter máis información, descarga o programa.

Data: Martes 27 de novembro, de 10:30 a 14:00 horas.
Lugar: Casa das Insuas, r/ José Pardo 20, Rábade (Lugo).
Inscricións: Por correo electrónico (custodiadoterritorio@gmail.com), teléfono ou WhatsApp (630 948 293).


Nova invasora na Alameda

13 Novembro 2018

 
Antonte fixemos unha visita de inspección á praia da Alameda (Miño), dentro do noso programa de apadriñamento de espazos naturais. O principal obxectivo era revisar a reaparición de especies exóticas invasoras, especialmente dos plumachos (Cortaderia selloana). Segundo se achega o inverno, cada vez é máis doado localizar aqueles exemplares pequenos que aínda nunca floreceron, pois destacan entre a vexetación. Soamente atopamos seis pés, que arrincamos inmediatamente sen dificultade.

Tamén retiramos todo o lixo que atopamos. Pesámolo antes de ciscalo no contedor: 104 quilos. Apareceu principalmente na arribazón traída pola marea, pois a zona dunar segue manténdose bastante limpa. ¡Nótase o traballo continuado!

Pero a sorpresa foi atopar unha nova invasora entre a densa vexetación da trasduna: o carrapatón (Bidens frondosa). A esta especie norteamericana gústanlle os lugares húmidos e ricos en nutrientes. O seu nome alude á capacidade das súas sementes para engancharse con facilidade no pelo dos mamíferos ou nas plumas das aves grazas a un par de pelos dentados; tamén na roupa, o que resulta un encordio. Outra maneira que teñen de dispersarse é flotando na auga. Para que esta planta anual non logre reproducirse hai que arrincala antes de que bote sementes.

Aínda que este ano chegamos algo tarde, hoxe arrincamos tódolos exemplares localizados para evitar que se espallasen as sementes que non tiñan caído. Tamén arrincamos nove chopos híbridos (Populus x canadensis). Pasaron desapercibidos entre os salgueiros e ameneiros da trasduna, pero agora delatounos a intensa cor amarela das súas follas.


A Universidade da Coruña investiga no Mandeo

23 Outubro 2018

 
Hoxe tivemos a primeira reunión de traballo co Dr. José Antonio Cortés Vázquez, do departamento de Socioloxía e Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña, con motivo dun estudo que van realizar no espazo natural protexido ZEC Betanzos-Mandeo.

Logo da Universidade da CoruñaO Grupo de Investigación en Bioloxía Evolutiva desta universidade acaba de inicia-lo proxecto de investigación titulado Desenvolvemento de modelos predictivos da conectividade funcional de poboacións ameazadas en zonas de especial conservación da Rede Natura 2000, co apoio económico da Fundación Biodiversidad.

O obxectivo deste estudo é elaborar unha ferramenta metodolóxica para avaliar os elementos da paisaxe que condicionan o intercambio de exemplares entre as distintas poboacións das especies de particular interese presentes nos espazos protexidos, e asemade predici-las consecuencias que terían aquelas alteracións que conduciran a un maior illamento. Tamén inclúe o deseño de medidas correctoras e o análise dos condicionantes sociais para a súa implantación.

Neste caso vanse tomar como especies a estudar a saramaganta (Chioglossa lusitanica) e a lagartixa da serra (Iberolacerta monticola), pois están confinadas en enclaves moi concretos a causa dun ciclo vital que precisa estritamente de hábitats con determinadas características. O seu futuro está claramente condicionado polas alteracións do seu hábitat, sendo o cambio climático un factor de risco. Pero non basta con dispoñer dunha ferramenta, saber utilizala e onde hai que traballar: tamén se precisa de quen a utilice.

Fragas do Mandeo, como entidade de custodia do territorio activa na ZEC Betanzos-Mandeo, foi escollida como obxecto de estudo na parte de investigación sociolóxica. Esperamos que os resultados fagan reflexionar ós distintos actores que interveñen no territorio e axuden a reduci-los obstáculos que a cotío nos atopamos no noso traballo de conservación da natureza a través da custodia do territorio.


Voluntariado no Catorce o día 21

14 Outubro 2018

 
Nos últimos meses un par de voluntarios estiveron librando de eucaliptos as dúas hectáreas de bosque da reserva de anfibios do Catorce. Por fin, onte acabaron de cortalos.

Pero con iso non se rematou o traballo. Agora hai que amorear por un lado a ramallada e por outro a leña útil, así como seca-los cepos nos que están aparecendo rebrotes. En definitiva, un traballo que pode facer calquera seguindo o ritmo que lle permita o seu estado físico. O prognóstico meteorolóxico é de bo tempo.

Como sempre, o punto de encontro será o Centro de Saúde de Betanzos, onde compartiremos vehículos. Non fai falla que te preocupes das ferramentas, pero é conveniente levar unhas luvas de coiro e vestir roupa axeitada para andar polo monte. Non esquezas algo de picar e de beber para cando fagámo-lo descanso a media mañá.

Se queres participar na des-eucaliptización da reserva de anfibios do Catorce, apúntate a esta xornada de voluntariado ambiental enviándonos con antelación os teus datos (nome completo, DNI, data de nacemento e móbil). Así poderemos notificarche cambios de última hora, facerche un seguro de accidentes e facilitarasnos a organización. Na sección Contacto atoparás a información necesaria.

Punto de encontro: Centro de Saúde de Betanzos.
Data: Domingo, 21 de outubro de 2018.
Hora: Sairemos ás 9:30 e volveremos ás 14:00 horas.

Post data: As trece persoas que participaron nesta xornada de voluntariado remataron co traballo de amorear toda a ramallada e eliminaron boa parte dos pequenos rebrotes que apareceron nos dous últimos meses. Agora soamente queda seguir vixiando a reaparición de rebrotes até verificar que os cepos están totalmente secos e así confirmar que non queda ningún en toda a reserva do Catorce.
Foto dos voluntarios


Día de exame na reserva do Catorce

11 Outubro 2018

 
Antonte un técnico do grupo de desenvolvemento rural achegouse a visita-la reserva de anfibios do Catorce. A súa misión era verificar que tiñamos executado tódalas actuacións contempladas na nosa solicitude de axuda a cargo dos fondos Feader, como paso previo ó seu abono.

Foto da barreira de accesoO destino desta subvención era abordar aquelas actuacións que requirían da intervención de profesionais e non podían ser realizadas por voluntarios. Un xestor autorizado retirou tódalas uralitas con amianto, tanto as fixadas nos edificios coma as moreas que alí foron abandonadas. Especialistas en poda en altura eliminaron os eucaliptos que medraban nas paredes rochosas. Rehabilitouse o vestiario da canteira para que os voluntarios e as visitas organizadas teñan onde abrigarse no caso de inclemencias meteorolóxicas. O edificio do antigo transformador converteuse nun refuxio de morcegos e rapaces nocturnas. Por último, instaláronse un valado para evitar caídas accidentais polos desniveis, unha barreira que impide o paso de vehículos non autorizados e varios paneis informativos.

Non soamente pasamos con éxito o exame, se non que incluso recibimos parabéns. Pero como faltaba por verificar algo importante, aínda que non estivera incluído no proxecto subvencionado, hoxe volvemos visita-la reserva.

Foto dunha charcaTras a longa seca, esta madrugada a choiva por fin mollou a terra. Isto permitiunos comprobar que as actuacións que efectuamos este verán para mellora-la retención de auga deron resultado. Xa apareceron algunhas charcas e pronto volverán os anfibios a elas.

Varios voluntarios estiveron traballando arreo estes últimos meses axudando e complementando ós profesionais. Quedan aínda tarefas por rematar, como son pinta-lo refuxio de visitantes, roza-lo exceso de mato ou eliminar rebrotes de eucaliptos. Proximamente convocaremos novas xornadas de voluntariado para que todos poidamos ser partícipes do mantemento desta reserva.


Resultados da VII Semana de Custodia

24 Setembro 2018

 
Fragas do Mandeo é unha entidade orientada a obxectivos. Demostrouno de novo nesta sétima edición da Semana de Custodia.

Na eco-regata celebrada o pasado día 15 tiñamos como meta rematar de limpa-lo tramo da marisma de Betanzos entre a punta da Ostreira e o embarcadoiro do pazo de Mariñán. O ano pasado non houbo tempo suficiente para recoller tódolos pneumáticos que alí se ciscaron ilegalmente, nin todo o lixo que acumularon as mareas durante décadas.

Os voluntarios, vestidos coa camiseta vermella que lles regalou a organización, embarcaron no porto de Betanzos dispostos a logralo nesta ocasión. De feito, coa axuda dunha grúa, algúns non pararon de retirar rodas até remata-lo traballo, cando o sol xa estaba baixo o horizonte. Finalmente, todos se xuntaron para celebralo cunha cea no porto de Betanzos.

Os resultados falan por si mesmos. Foron retirados máis de 8 metros cúbicos de refugallos e 24 rodas (22 de camión, 1 de tractor e 1 de coche), cifras que deben sumarse a todo o recollido nesta zona o ano pasado. Hai que agradecerllo ós 28 voluntarios que participaron nesta edición, así como ás lanchas Riandola e Halcón.

O día 16 achegámonos á ribeira do río Mandeo a carón da minicentral do Zarzo. Os dez participantes nesta xornada de voluntariado ambiental estiveron eliminando a tradescantia (Tradescantia fluminensis) na zona máis próxima ó río. Axeonllados, traballaron pacientemente, soportando a complicación causada pola protección que lle daban as silvas a esta planta.

Cumpriron o obxectivo marcado, pois o seu esforzo ten evitado o risco de que esta especie exótica invasora de orixe sudamericana avance augas abaixo. Aínda así, faltan un par de xornadas máis para rematar con este foco, un dos dous últimos que nos quedan por erradicar nos 6 km de longo do tramo de río que apadriñamos.

A xornada de conferencias celebrouse o día 22 no salón de plenos do Concello de Sada. Os 27 asistentes puideron escoitar explicacións claras e detalladas sobre uns temas que non se tratan habitualmente co nivel de concreción con que o fixeron os conferenciantes: a flora litoral que debemos conservar, a importancia ecolóxica da madeira morta e a perda de biodiversidade nos eucaliptais. Aparte de demostrar un magnífico coñecemento sobre as súas materias, algo que xa se esperaba polos seus currículos, amosaron estar ó tanto da situación na nosa comarca, disertando dun xeito ameno e accesible. Nos tres casos manifestouse o desconcerto de que os actores oficiais non teñan en consideración na práctica cotián o saber actual sobre estes temas.

A limpeza do río Lambre do domingo pasado parecía que non ía dar moito traballo. Cando preparabámo-la ruta coa idea de percorre-lo tramo de 3,5 km dende a desembocadura do rego do Anido até a ponte do ferrocarril, vimos pouco lixo, máis atentos a abri-lo paso entre as silveiras que a localizar refugallos. Pero o certo é que os 23 pares de ollos dos voluntarios participantes esculcaron tódolos recunchos e apareceron cantidades inesperadas. O río empregouse como vertedoiro ilegal durante moito tempo grazas á existencia dunha estrada local que pasa ó seu carón. Había sacos medio enterrados, totalmente deteriorados polo paso do tempo, que contiñan mesturas de escombro, vidros, plásticos e todo tipo de obxectos. Para complica-las cousas, o paso era difícil en certos tramos a causa da escarpada orografía. Así que non logramos completa-lo percorrido previsto, concluíndo a 2 km do punto de partida.

O día seguinte levamos todo o lixo recollido ó punto limpo. Aproveitamos para pesalo: retiramos 366 kg de refugallos, entre os que podemos destacar unha bañeira e 6 rodas, unha delas aínda cos restos do guiador dunha moto. Queda pendente para o próximo ano retira-lo escombro e continuar até a desembocadura.

Como remate desta Semana, temos que agradece-la participación ós voluntarios, ós conferenciantes, ás asociacións que nos apoiaron, ós concellos colaboradores (especialmente ó de Bergondo pola súa gran implicación, pero tamén ós de Sada e de Betanzos), ós equipos de Protección Civil de Bergondo e de Betanzos, e a Comercial Vicente de la Fuente.

Os participantes nos felicitaron pola boa organización da Semana. Pero, ¿cales son os aspectos a mellorar? Malia as magníficas condicións meteorolóxicas, a participación foi menor que en anos anteriores. Cantos máis voluntarios, máis capacidade de actuación en favor da natureza. Xa que logo, queda como tarefa para a seguinte edición mellora-la difusión da Semana e estimula-la participación de embarcacións na eco-regata.

Namentres, queda todo un ano por diante no que seguiremos convocando xornadas de voluntariado. Se queres participar, ponte en contacto connosco.

¡O noso patrimonio natural precisa de moitos coidados!


Segunda fase da Semana de Custodia

18 Setembro 2018

 
Fragas do Mandeo é unha entidade orientada a obxectivos. Demostrouno de novo a pasada fin de semana. Tiñamos como meta rematar de limpa-lo tramo da marisma de Betanzos entre a punta da Ostreira e o embarcadoiro do pazo de Mariñán, pois o ano pasado non deu tempo de recoller tódolos pneumáticos que alí ciscaron ilegalmente, nin todo o lixo que acumularon as mareas durante décadas. Desta vez lográmolo, resultando na retirada de máis de 8 metros cúbicos de refugallos e de 24 rodas (22 de camión, 1 de tractor e 1 de coche). Hai que agradecerllo ós 28 voluntarios que participaron e ás lanchas Riandola e Halcón. Poden verse fotos en Voluntariado Mandeo.

No río Mandeo, a carón da minicentral do Zarzo, os dez voluntarios participantes estiveron eliminando a tradescantia (Tradescantia fluminensis) na zona máis próxima ó río, evitando así o risco de que avance augas abaixo. Quedan un par de xornadas máis para rematar con este foco.

A Semana de Custodia continúa esta fin de semana. Sada acollerá o próximo sábado a xornada de charlas sobre a biodiversidade local e o domingo está programada a limpeza do río Lambre.

¡Aínda estás a tempo de apuntarte!

Máis información sobre o programa e a maneira de inscribirse en Programa da VII Semana de Custodia.


Programada a VII Semana de Custodia

5 Setembro 2018

 
Dentro de dez días iníciase a sétima edición da Semana de Custodia do Territorio nas Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. De novo repetímo-la fórmula «coñecemento + compromiso», baixo a que complementamos unha xornada de conferencias con tres de voluntariado.

Imaxe do programa da VII Semana de Custodia do Territorio nas Mariñas Coruñesas e Terras do MandeoO programa deste ano xirará en torno á biodiversidade, tocando temas pouco coñecidos, pero que teñen gran relevancia á hora de conservala. Nas xornadas de voluntariado actuaremos directamente fronte a dous graves problemas ambientais, as especies exóticas invasoras e o lixo que acaba nos ríos e no mar.

A Semana segue a estar organizada conxuntamente entre a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos e Fragas do Mandeo. O financiamento corre totalmente a cargo da primeira, pois nós destinamos o 100 % das doazóns que recibimos a mercar montes de interese ambiental e, xa que logo, non dispoñemos de medios económicos propios para actos deste tipo.

Por favor, descarga o programa, o cartel da Semana e o cartel da eco-regata para compartilos no teu entorno persoal e redes sociais: así facilitarás que a información chegue a tódolos interesados en participar.

Para apuntarte nas actividades, por favor, ponte en contacto coa organización no teléfono 981 105 903 ou envía un correo electrónico a correo@fragasdomandeo.org cos teus datos (nome completo, DNI, data de nacemento, móbil e actividades nas que queres participar). Deste xeito terás un seguro de accidentes, recibirás indicacións detalladas por adiantado e facilitarás a organización.

Eco-regata na ría de Betanzos: O lixo que recollemos na marisma nas catro edicións anteriores encheron sete contedores industriais, superando un volume total de 50 m3. Imaxe do cartel da V Eco-regata Ría de BetanzosRetomaremos a limpeza onde a deixamos o ano pasado preto do pazo de Mariñán, para retirar algunhas rodas de camión que aínda quedan alí, para logo continuar apañando refugallos pola xunqueira máis próxima. Animamos á toda a cidadanía a participar nesta competición lúdica na que a rivalidade será por coida-la ría. As embarcacións partirán cos equipos de voluntarios do porto de Betanzos con rumbo a Mariñán, onde haberá que afanarse para chegar a se-lo que máis lixo recolle e o que atope o refugallo máis singular. Á volta, no porto haberá comida e bebida. Colaboran Amigos dos Ríos de Betanzos, Asociación Ría do Pedrido, Lar de Unta, Roxín Roxal e Casa Castillo Betanzos. Tamén colaboran os concellos de Bergondo e de Betanzos, Protección Civil e comercial Vicente de la Fuente. Ponte en contacto connosco se queres participar, aínda que non teñas lancha. Máis datos na folla informativa.
Data: Sábado 15 de setembro, de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Porto de Betanzos.

Voluntariado no Mandeo: A segunda xornada de voluntariado ambiental estará dedicada a eliminar unha planta exótica invasora que despraza ás especies autóctonas das ribeiras do río Mandeo: a tradescantia (Tradescantia fluminensis). Levamos varios anos erradicando esta especie de orixe sudamericana no tramo de 6 km que apadriñamos no curso baixo do Mandeo. O obxectivo do día será suprimir un dos dous últimos focos que quedan, situado a carón da minicentral do Zarzo, que ameaza con propagarse río abaixo por zonas nas que xa está erradicada. Por favor, ponte en contacto connosco previamente no caso de quereres participar. Máis datos na folla informativa.
Data: Domingo 16 de setembro, de 9:30 a 14:00 horas.
Lugar: Partiremos dende o Centro de Saúde de Betanzos.

Xornada sobre a biodiversidade da bisbarra: Como acto central da Semana programamos un conxunto de charlas titulado Olladas sobre a biodiversidade local que debemos custodiar. Trala apertura a cargo do alcalde de Sada, D. Benito Portela, e do presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, D. José Antonio Santiso, faremos un breve resumo dos logros acadados por Fragas do Mandeo nestes oito anos de andadura, nos que estivemos a traballar intensamente na restauración dos nosos bosques autóctonos e na conservación dos ríos, da marisma e das praias.

Imaxe do cartel da VII Semana de Custodia do Territorio nas Mariñas Coruñesas e Terras do MandeoA primeira conferencia correrá a cargo da Dra. María Inmaculada Romero, profesora e investigadora da Universidade de Santiago, que nos introducirá na flora especializada que se refuxia nas nosas praias, marismas e acantilados. Son plantas ameazadas, ou de distribución limitada por non poder vivir noutros hábitats, que están sometidas a unha gran presión a causa da elevada densidade humana no litoral. A continuación intervirá D. Pablo Torrella, director do Museo de Historia Natural de Ferrol. Este naturalista especializado en escaravellos focalizará a súa ollada na madeira morta presente nos bosques, para amosarnos a súa importancia ecolóxica, lonxe da consideración errónea de mero agravante dos riscos no caso de incendio. De feito, o volume de madeira morta nunha fraga é unha medida da súa biodiversidade, pois dela depende o ciclo vital de innumerables organismos. Por último, Dª. Sandra Goded, investigadora e fundadora da entidade conservacionista Quercus Sonora, vai revelarnos os resultados da súa recente tese doutoral na que demostra cualitativa e cuantitativamente a redución de biodiversidade nos eucaliptais respecto doutros tipos de explotación do territorio.
Data: Sábado 22 de setembro, de 9:30 a 14:00 horas.
Lugar: Salón de plenos da Casa do Concello de Sada (avenida do Porto 24, antigo edificio de Axudantía de Mariña).

Limpeza simultánea de ríos: Este ano é a undécima edición da limpeza simultánea de ríos de toda Galicia que coordina o Proxecto Ríos. Para nós será a sexta edición na que colaboraremos (farémolo unha semana antes da xornada oficial por razóns organizativas). O ano pasado participamos 936 persoas de 70 entidades, e logramos retirar case 11 toneladas de lixo en tramos de río de 51 concellos. Este ano visitaremos un novo curso de auga, pois imos achegarnos ó río Lambre coa intención de recoller canto refugallo atopemos no tramo comprendido entre a desembocadura do rego do Anido e a ponte do ferrocarril. Son 3,5 km de percorrido por un bosque diverso que merece ser coñecido e conservado. O traxecto non é dificultoso, pero convén vestir botas de auga e roupa axeitada para andar polo monte, ademais de levar luvas. Por favor, ponte en contacto connosco previamente no caso de quereres participar. Máis datos na folla informativa.
Data: Domingo 23 de setembro, de 9:30 a 14:00 horas.
Lugar: Partiremos dende o Centro de Saúde de Betanzos.

A Semana de Custodia é un evento consolidado, único na bisbarra, na que se proporciona ás persoas preocupadas polo patrimonio natural da nosa comarca a oportunidade de actuar de xeito directo, eficaz e coordenado na súa conservación.

Demostra con feitos o que realmente pensas. ¡Móvete pola natureza!


Eliminando eucaliptos na reserva do Catorce

2 Setembro 2018

 
Foto dos voluntariosEsta mañá nove voluntarios participaron na xornada de voluntariado ambiental que convocamos para eliminar eucaliptos na reserva de anfibios do Catorce. Aínda que están situados na zona de bosque e non afectan directamente ós puntos de reprodución dos anfibios, queremos remata-la súa erradicación antes de que cheguen as choivas.

Os voluntarios amorearon ramallada, cortaron algúns eucaliptos e retiraron lixo. As altas temperaturas obrigaron a para-la labor unha hora antes do previsto. O traballo non se rematou, pero xa queda menos.

Fragas do Mandeo é unha entidade orientada a obxectivos. Por iso volveremos a convocar novas xornadas até rematar. Se queres que te avisemos nas próximas convocatorias, envíanos unha mensaxe para que te incluamos na nosa lista de distribución. Na sección Contacto atoparás a información necesaria.


Os voluntarios que parten e os que arriban

27 Agosto 2018

 
Hoxe rematou o campo de traballo. Os nove voluntarios, acompañados de dous monitores e do director do campo, estiveron a última semana eliminando tradescantia (Tradescantia fluminensis) no rego das Bouzas (Chelo, Coirós). Lograron encher dous remolques cos seus restos, o que significa un volume aproximado de 8 m3. Tamén retiraron lixo e incluso unha roda de camión. Agora tócalles ós voluntarios de Fragas do Mandeo revisa-la súa reaparición, pois calquera anaquiño dunha planta que quedara por recoller pode chegar a reinfestar toda unha zona.

Pero se eles marchan para as súas comunidades de orixe, outros voluntarios xusto acaban de chegar. A modo de recepción, esta tarde estivemos explicando os obxectivos e modo de actuación de Fragas do Mandeo a un grupo de voluntariado ambiental do litoral da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia. Os oito voluntarios, acompañados dun monitor de Ribeirán Proxectos Naturais, van botarnos unha man recollendo lixo na costa da nosa bisbarra o longo desta semana.

Agradecémoslles a todos eles, ós que marchan e ós que acaban de chegar, o seu traballo en favor do noso patrimonio natural.


Uso de cookies: Este sitio web emprega cookies para mellora-la experiencia de usuario. Se continúa navegando consente a aceptación de ditas cookies e acepta a nosa política de cookies (se pincha no enlace obterá máis información).