Nace Fragas do Mandeo

6 Xullo 2010

 
No día de hoxe foi asinada a escritura pública de constitución de Fragas do Mandeo, dando fe do acto o notario D. Luis Muíño. Nace a nova entidade como organización non lucrativa (ONL) e non gobernamental (ONG) de carácter fundacional, tendo como obxectivo a realización de actividades de custodia do territorio con fins de conservación da natureza no entorno da comarca coruñesa de As Mariñas (Galicia, España).

Fotografía do padroado de Fragas do Mandeo asinando as escrituras de constitución ante o notario D. Luis Muíño

Inícianse deste xeito os trámites para a súa constitución e rexistro como entidade de interese galego ante a Xunta de Galicia.

A dotación de partida son dúas fincas valoradas en 27.595 euros e un montante económico de 3.000 euros.

Para coñecer máis detalles, descargue o documento Estatutos de Fragas do Mandeo ou consulte a sección Misión, onde atopará información sobre os nosos obxectivos e as posibilidades que ofrece a custodia do territorio como instrumento para a conservación da natureza.

Fotografía de Carlos Silvar, o notario D. Luis Muíño, Fernando Bandín e Antón Vázquez tras asina-las escrituras de constitución de Fragas do Mandeo

© Fotos Álvaro F. Polo


Uso de cookies: Este sitio web emprega cookies para mellora-la experiencia de usuario. Se continúa navegando consente a aceptación de ditas cookies e acepta a nosa política de cookies (se pincha no enlace obterá máis información).