Logo da Escola de Tempo Libre Querqus

 

Escola de Tempo Libre
Querqus
etlquerqus@gmail.com

Curso Monitor de Actividades de Tempo Libre

A Escola de Tempo Libre Querqus imparte formación para obter o título oficial de Monitor de Actividades de Tempo Libre. Esta acreditación está emitida pola Xunta de Galicia e certifica que o titular está habilitado para organizar actividades de lecer, recreativas e socioculturais, tanto no tempo libre urbano coma na natureza.

Sendo monitor/a, poderás traballar con nenos, mocidade e maiores, en campamentos, comedores escolares, saídas, excursións, actividades extraescolares, ludotecas, etc... Se estás nunha asociación poderás ocuparte da animación e dinamización da mesma.

Este título está regulado polo Decreto 58/2012, do 12 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos do mercado interior.

¡Aberto o prazo de matrícula do curso 2020!

Cartel do curso

Xa podes matricularte no curso do ano 2020. Vaise impartir no Espazo Xove de Betanzos (Casa da Xuventude) entre febreiro e maio. Podes imprimir tódolos datos descargando o tríptico, a folla informativa e o cartel.

Data de inicio do curso: Comeza o sábado 3 de outubro de 2020.
Data final do curso: Remata o domingo 31 de xaneiro de 2021.
Lugar das clases: As clases teórico-prácticas serán no Espazo Xove de Betanzos (rúa Valdoncel 7, 15300 Betanzos, A Coruña; tel.: 881 880 279, correo electrónico: espazoxovebetanzos.xuventude@xunta.gal). Haberá saídas e acampada.
Prazas: 25. Os participantes deben ser maiores de idade e estar en posesión, polo menos, dalgún dos seguintes títulos: ESO, graduado escolar ou técnico auxiliar en formación profesional.
Horario das clases: De 9:00 a 14:00 horas e de 15:30 a 20:30 horas. A modalidade deste curso é de fin de semana (ver o calendario). O curso ten unha duración de 200 horas lectivas e 150 horas de prácticas.
Inscricións: Admisión por orde de inscrición, ata ocupar tódalas prazas (mínimo de 18 alumnos).
Documentación necesaria: Unha foto carné, copia do DNI, copia do título académico, encher a ficha do curso, e xustificante para o desconto (no caso de escoller a opción de prezo especial).

Prezos do curso 2020
Modalidade Matrícula
Xeral 260 €
Carné Xove ou membro dunha asociación xuvenil 250 €
Desempregado/a 245 €
Colaborador ou voluntario da entidade de custodia do territorio Fragas do Mandeo 240 €
Calendario do curso 2020
Mes Días
Outubro 3, 10, 17, 24, 25, 31
Novembro 7, 14, 21, 22, 28
Decembro 5, 12, 19, 20
Xaneiro 9, 16, 23, 30, 31
En negriña os domingos e festivos
Máis información do curso 2020 en Betanzos (A Coruña)
Escola de Tempo Libre Querqus Espazo Xove de Betanzos
Tel.: 651 921 380
etlquerqus@gmail.com
Casa da Xuventude
Rúa Valdoncel 7, 15300 Betanzos
Tel.: 881 880 279
espazoxovebetanzos.xuventude@xunta.gal

 

 

A Escola de Tempo Libre Querqus colabora con Fragas do Mandeo, o fondo de conservación da natureza de As Mariñas. Podes ler noticias desta colaboración na web de Fragas do Mandeo:

Menos crocosmia e máis monitores

E pola tarde unha charla en Teixeiro

Desvelando a custodia na Agra do Orzán

Futuros monitores aprenden de custodia