Medra a reserva do Ollo da Roda

20 Xuño 2017

 
Fotografía do título de propiedadeHoxe ampliamos a superficie da reserva do Ollo da Roda mediante a sinatura do documento que nos transmite a titularidade dunha parcela de 4.420 m2. Non é unha máis: aparte de permitirnos ampliar esta reserva, contén un ameneiral ben desenvolvido nun terreo hidromorfo, inundado boa parte do ano. Xa que logo, estamos falando dun hábitat prioritario no que non é difícil atopar especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

Como en ocasións anteriores, este monte puido adquirise grazas á xenerosidade dos nosos modestos doadores, pois para iso non recibimos nin subvencións públicas nin dispoñemos de grandes mecenados.

Ultimamente temos minguado o ritmo de adquisición de montes por unha boa razón: aforrar. Temos presentada unha solicitude de subvención para poder abordar varios traballos na reserva do Catorce, nos que se precisa a intervención de profesionais en tarefas custosas tales como a retirada de uralitas con amianto contaminante ou a tala de eucaliptos nas paredes graníticas. Para cobra-la subvención que sufrague estes gastos, primeiro temos que aboa-las facturas e logo presenta-los xustificantes de pago.

Pero neste caso, dada a importancia da parcela, non podiamos deixar pasa-la oportunidade. En canto nos sexa posible, volveremos a recupera-lo ritmo de compras para así seguir aumentando a superficie destinada a perpetuidade á conservación do noso patrimonio natural.

¡Anímate a colaborar! Calquera achega será benvida.


Uso de cookies: Este sitio web emprega cookies para mellora-la experiencia de usuario. Se continúa navegando consente a aceptación de ditas cookies e acepta a nosa política de cookies (se pincha no enlace obterá máis información).