Benvido – Bienvenido – Welcome – Willkommen

 
Fragas do Mandeo é unha entidade de custodia do territorio que ten como fin a preservación da biodiversidade na comarca coruñesa de As Mariñas (Galicia, España).

Coa adquisición de fincas de interese ambiental mediante compra, doazón ou legado, e a través de acordos cos propietarios de parcelas, baixo aluguer ou cesión temporal, buscamos conserva-los espazos naturais desta comarca.

Actuamos localmente, pero pensamos globalmente. Custodiámo-las fragas para veciños e visitantes, para as xeracións presentes e as vindeiras. É o noso xeito de coida-lo planeta. ¡Colabora connosco!


Voluntariado no Ollo da Roda

17 Abril 2017

 
O próximo domingo día 23 achegarémonos ó río Mendo para traballar na reserva que estamos creando no Ollo da Roda. A primavera avanza e hai que aproveita-lo bo tempo.

O obxectivo é elimina-los ligustros asiáticos (Ligustrum ovalifolium) que non localizamos o ano pasado debido á altura da vexetación, máis algún pé de robinia (Robinia pseudoacacia). De paso, revisaremos se rebrotou ou naceu de semente algún eucalipto e recolleremos canto lixo atopemos. Por último, plantaremos algunhas árbores autóctonas que nos doaron.

O punto de encontro será o Centro de Saúde de Betanzos, onde compartiremos vehículos. Non fai falla que leves ferramentas, pero mira de levar unhas luvas de coiro, vestir roupa e calzado axeitados para traballar no monte, e non esquecer algo de picar e de beber para cando fagamos o descanso a media mañá.

No caso de que esteas interesado en conservar activamente a nosa biodiversidade, apúntate a esta xornada de voluntariado ambiental enviándonos con antelación os teus datos (nome completo, DNI, data de nacemento e móbil). Así poderemos notificarte cambios de última hora, facerche un seguro de accidentes e nos facilitarás a organización. Na sección Contacto atoparás a información necesaria.

Punto de encontro: Centro de Saúde de Betanzos.
Data: Domingo, 23 de abril de 2017.
Hora: Sairemos ás 9:30 e volveremos ás 14:00 horas.


Semana de intenso traballo

17 Abril 2017

 
A coincidencia nesta semana de días festivos e tempo soleado facilitounos o poder abordar moito traballo pendente.

Foto dos voluntariosO luns un voluntario foi á lagoa de Sobrado para realiza-las tarefas periódicas de mantemento e limpeza do observatorio ornitolóxico, así como a recollida de lixo nas dúas parcelas que custodiamos, na contorna da lagoa e no tramo de camiño xacobeo que pasa a carón dela.

Na maña do xoves, catro voluntarios achegáronse ó lugar de Chelo (Coirós) para continuar coa campaña da crocosmia. Estiveron agachados arrincando tubérculos durante catro horas. Non recolleron moitos, pois estamos a piques de erradicala totalmente da ribeira do Mandeo entre a pontella de Chelo e a ponte de Teixeiro, onde xa temos retirando máis de 172.000 tubérculos. Pero a súa labor foi moi importante para evitar que a crocosmia (Crocosmia x crocosmiiflora) se recupere a partir dos poucos tubérculos que quedaban.

Foto dos voluntariosPola tarde, tres voluntarios foron á reserva do Ollo da Roda, no río Mendo. Prepararon unha zona para plantar arborado autóctono, cortando eucaliptos e amoreando a súa ramallada.

Debido ó tempo seco acompañado de elevadas temperaturas, o nivel de auga na reserva do Catorce está moi baixo. Os anfibios están a sufrir, pois algunhas pozas están secando cando os cabezolos aínda non se metamorfosearon. Tratamos de palialo levando 340 litros de auga, pero non foi suficiente debido á alta evaporación. Finalmente, optamos por trasladar a pozas con máis auga aqueles que estaban condenados.

O sábado outros tres voluntarios foron a Espenuca. Había que roza-lo camiño que cruza o monte que custodiamos na aba norte, pois estaba pechándose con toxos e fieitos. Tamén repasamos a eliminación de eucaliptos: non chegaron a unha ducia os que apareceron de rebrote, pero nacen bastantes de semente. Pouco a pouco, o bosque autóctono vaise recuperando.

Foto dos voluntariosO domingo un voluntario fixo un itinerario de limpeza dende o lugar de Chelo até Cal dos Arados polas dúas beiras do río Mandeo. Periodicamente recollemos os refugallos na ruta dende Chelo río abaixo até a ponte de Teixeiro, por se-la máis frecuentada. Pero cada vez máis sendeiristas percorren a ruta río arriba, polo que sempre aparece lixo. De paso foi anotando os puntos onde localizou especies exóticas: tradescantia (Tradescantia fluminensis), loureiro romano (Prunus laurocerasus) e calas (Zantedeschia aethiopica). Haberá que eliminalas en canto se poida.

Resumindo: Unha semana activa na que persoas comprometidas coa conservación da biodiversidade da nosa bisbarra dedican o seu tempo libre a un voluntariado ambiental realmente eficaz.


Paga menos na declaración da renda

5 Abril 2017

 
Logo da Axencia TributariaA campaña da declaración da renda deste ano empezou hoxe e rematará o 30 de xuño. Todos temos a obriga de abonar o que nos corresponde. Pero hai maneiras legais de pagar menos e de paso colaborar coa conservación da natureza.

As persoas que fixeron doazóns a Fragas do Mandeo o ano pasado atoparon que a Axencia Tributaria, no borrador da súa declaración da renda, lles deducía parte do que doaron. Así, por exemplo, os que nos doaron 100 euros viron recuperados 75 euros do que tiñan que pagar de IRPF.

Isto é así porque Fragas do Mandeo está acollida ó réxime fiscal de incentivos ó mecenado. Podes atopar tódolos detalles das deducións aplicables a particulares (IRPF) e a empresas (imposto de sociedades) nos artigos 19 e 20 da Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

¡Xa o sabes! Beneficiándote destas deducións poderemos seguir mercando montes de interese ambiental destinados a conservar a nosa biodiversidade.


Os scouts axúdannos en Chelo

1 Abril 2017

 
Esta mañá achegáronse a Chelo seis mozos e mozas do grupo scout Chan, acompañados de dúas monitoras. Alí os esperabamos tres voluntarios de Fragas do Mandeo, para logo dirixirnos ó monte que custodiamos dende hai catro meses grazas a unha doazón.

Foto dos scoutsNel medra un bosque caducifolio, aínda novo. O obxectivo da xornada de voluntariado era eliminar tódolos eucaliptos de pequeno porte que aparecen polo medio, de maneira que as árbores autóctonas deixen de ter competencia e se rexenere totalmente o ecosistema.

O traballo non foi doado. A parcela ten moita pendente e, ademais, era a primeira vez que os scouts facían esta labor. Pero quedaron contentos desta experiencia, e nós agradecidos de que viñeran de Santiago de Compostela para botarnos unha man na conservación das fragas do río Mandeo.

Como non acabamos cos eucaliptos da parcela, aparte de que temos máis tarefas pendentes noutros montes, proximamente convocaremos novas xornadas de voluntariado. Se te animas a participar, ponte en contacto connosco (atoparás os datos necesarios na sección Contacto).


Alumnos de bioloxía colaboran na custodia

18 Marzo 2017

 
Foto dos alumnosHoxe acompañamos a un grupo de alumnos de bioloxía da Universidade da Coruña e a dous dos seus profesores nunha visita á praia da Alameda (Miño). O obxectivo era que os alumnos empezaran as prácticas de botánica baixo o método aprendizaxe-servizo, de acordo co convenio que ten asinado Fragas do Mandeo coa universidade.

Con este son tres os grupos de traballo. O día 6 acompañamos ó primeiro na visita ás reservas de anfibios do Catorce e do Ollo da Roda, e o día 13 achegámonos co segundo grupo para percorrer ás parcelas que custodiamos na Espenuca (Coirós). En todos estes lugares explicamos as actuacións que estamos levando a cabo e cales son as dificultades que atopamos para mellora-lo estado ecolóxico dos hábitats.

En total son 17 alumnos que estudarán a flora destes espazos, de maneira que o coñecemento que obteñan nos permita xestionalos con máis eficacia. Identificarán as especies exóticas invasoras presentes, determinarán a composición da vexetación autóctona e os datos que recollan ―sumados ós de futuros alumnos nos próximos anos― posibilitarán determina-la evolución da flora.


Derradeiro voluntariado do ano

11 Decembro 2016

 
Esta mañá oito persoas achegáronse ó lugar de Chelo para participar na última xornada de voluntariado do ano. O obxectivo era erradicar a tradescantia (Tradescantia fluminensis) no entorno da área recreativa.

Foto dos voluntariosA fortaleza desta planta exótica invasora é a súa fraxilidade. Cando se arrinca rompe moi facilmente, o que dificulta a súa retirada. Ademais, calquera cachiño que quede pode prender e recoloniza-la zona. Por iso hai que ser moi metódico na súa eliminación e tamén constante na supervisión posterior da zona.

Os voluntarios encheron unha saca cos restos (aproximadamente 1 m3). A maiores arrincaron hortensias (Hydrangea sp.), pois é unha especie orixinaria do Extremo Oriente, e dous pes de acacia negra (Acacia melanoxylon) que xa estaban collendo un bo tamaño.

Tras ter eliminado anteriormente outras catro invasoras, o próximo ano esperamos poder ter erradicado tódalas especies exóticas nas beiras do río Mandeo entre a pontella de Chelo e a ponte de Teixeiro (obviamente, coa excepción dos eucaliptos, pois para iso habería que contar co improbable permiso de numerosos propietarios).

Deste xeito mellorarémo-lo hábitat dun tramo de río que, malia ser moi frecuentado por veciños e visitantes, alberga na ribeira animais e plantas ameazadas, como o escaravello Carabus galicianus, o amarelle Narcissus asturiensis, e na auga moluscos como o mexillón de río (Margaritifera margaritifera) ou peixes como o salmón (Salmo salar).


A custodia do territorio diante da Administración

18 Novembro 2016

 
Invitados pola AGCT e a Deputación de Lugo, hoxe participamos na xornada Custodia do Territorio e Administracións Públicas celebrada no Centro de Interpretación Terras do Miño (Lugo).

Na nosa intervención tivemos a ocasión de expoñe-lo proxecto da reserva de anfibios do Catorce. Os organizadores estaban moi interesados en que explicáramos a un público composto principalmente por técnicos da Administración en qué consiste o acordo de custodia do territorio que asinamos co Concello de Coirós, cómo vincula a ambas entidades e as potencialidades da implicación directa no uso e na xestión dos espazos naturais por parte de entidades como a nosa.

A intención dos organizadores era achegar a práctica da custodia do territorio ós técnicos, funcionarios e políticos que xestionan terreos das administracións públicas e zonas pertencentes ós dominios públicos fluviais e marítimo-terrestres. Para elo elaboraron un intenso programa, que tamén contou coas intervencións de Antonio Ruíz (FRECT), Marc Ordeix (Museu del Ter), Martiño Cabana (AGCT) e Ramsés Pérez (ADEGA). Esperamos que este traballo de difusión facilite a colaboración das distintas Administracións coas entidades de custodia do territorio.


Dóannos un monte en Chelo

16 Novembro 2016

 
Esta tarde asinamos a escritura da doazón dun monte de 3.050 m2 de superficie que linda co río Mandeo. Dª. Maruxa López e o seu fillo D. Luisco Monteiro tiveron a xenerosidade de cederllo a Fragas do Mandeo para que conserve a perpetuidade os seus valores naturais.

Fotografía do doadorEste monte está preto do lugar de Chelo (Coirós), nun lugar moi accesible. Situado nunha ladeira de forte pendente, a zona inferior forma parte do espazo natural protexido ZEC Betanzos-Mandeo e alberga un bosque de ribeira considerado hábitat prioritario. No resto, as árbores caducifolias compoñen un bosque de ladeira frecuentado pola fauna local, tal como evidencian os numerosos carreiros que o cruzan.

Fragas do Mandeo está moi agradecida a Dª. Maruxa e D. Luisco por esta doazón. Aparte do valor ambiental intrínseco deste monte, esta é a segunda doazón que recibimos dende a nosa constitución. Esperamos que o seu xesto serva de exemplo e anime a outras persoas a cedernos montes que teñen un rendemento marxinal como explotacións forestais.

Fotografía do monteDoar montes a Fragas do Mandeo ten dúas vantaxes. A primeira, e máis importante, é a satisfacción de comprometerse activamente na conservación da natureza da nosa bisbarra, coa garantía da perdurabilidade. A segunda son as vantaxes fiscais: unha dedución de até o 30 % do valor doado no imposto da renda dos particulares (no caso de empresas, do 35 % no imposto de sociedades).

Se ti tamén estás a valorar a posibilidade de contribuír en favor da nosa biodiversidade, podes informarte na sección Colabora ou ben consultarnos directamente (na sección Contacto atopara-los datos que precises).


Recordando a Luís Muíño

14 Novembro 2016

 
Hoxe recibimos a triste noticia do falecemento de Luís Muíño.

Nas poucas ocasións que tivemos de tratalo, Luís mostrouse como unha persoa discreta, carácter acaído á súa condición de notario. Pero xa era menos convencional nesta profesión o seu amor pola natureza. De feito, sorprendía gratamente que a súa notaría estivera decorada con retratos de flora e de fauna feitos coa súa cámara.

En Fragas do Mandeo estabámoslle moi agradecidos polo xeneroso apoio que nos deu xusto no momento en que máis o precisabamos, no intre de constituírnos e botarnos a andar, cando eramos descoñecidos e careciamos de recursos. Mandamos desde aquí unha forte aperta ós seus familiares e amigos máis achegados.


Xornada no Ollo da Roda

22 Outubro 2016

 
Se a anterior xornada de voluntariado tivo unha participación elevada, hoxe só cinco persoas achegáronse até o Ollo da Roda. Seguramente o aspecto ameazante do tempo desanimou, pero o certo é que cumpriuse o prognóstico meteorolóxico de que non chovería en toda a mañá.

Nunha das parcelas que custodiamos neste enclave hai varios eucaliptos de bo tamaño no medio do bosque autóctono. Antes de eliminalos, precisábase rozar unha silveira que dificultaba o traballo. Hai un mes, grazas á xentileza do Distrito Forestal II, un tractorista rozouna, aparecendo un montón de lixo que estaba oculto baixo as silvas. Había que recoller estes refugallos antes de que viñera un madeireiro a corta-los eucaliptos, pois no caso contrario quedarían enterrados baixo os restos da talla.

Malia ser poucos, os voluntarios conseguiron rematar este traballo, ocupando o lixo recollido todo un remolque. Aínda sobroulles tempo, que aproveitaron para secar rebrotes de eucalipto noutra das parcelas custodiadas. Agora só falla que o madeireiro libere o bosque deses eucaliptos.


Uso de cookies: Este sitio web emprega cookies para mellora-la experiencia de usuario. Se continúa navegando consente a aceptación de ditas cookies e acepta a nosa política de cookies (se pincha no enlace obterá máis información).