Benvido – Bienvenido – Welcome – Willkommen

 
Fragas do Mandeo é unha entidade de custodia do territorio que ten como fin a preservación da biodiversidade na comarca coruñesa de As Mariñas (Galicia, España).

Coa adquisición de fincas de interese ambiental mediante compra, doazón ou legado, e a través de acordos cos propietarios de parcelas, baixo aluguer ou cesión temporal, buscamos conserva-los espazos naturais desta comarca.

Actuamos localmente, pero pensamos globalmente. Custodiámo-las fragas para veciños e visitantes, para as xeracións presentes e as vindeiras. É o noso xeito de coida-lo planeta. ¡Colabora connosco!


A lección de Marta

1 Setembro 2014

 
Hoxe é o aniversario da desaparición de Marta. Hai cen anos que morreu esta pombiña no zoo de Cincinnati (EE.UU.). ¿Por que lembrala?

Imaxe de pomba migratoria americanaMarta era o último exemplar da pomba migratoria americana que existía no planeta. Con ela desapareceu unha especie que era a ave máis abundante de Norteamérica, ¡e probablemente do mundo! Os bandos que formaban nas súas viaxes eran incriblemente grandes, chegando nalgunha localidade a oculta-lo sol durante tres días. Estímase que a súa poboación sumaba entre 3 e 5 mil millóns de exemplares. Pero os colonizadores destruíron o seu hábitat e cazárona con tal saña para comercializa-la súa carne que foi exterminada en estado silvestre en tan só catro décadas.

Esta pomba de cola e ás longas era moi diferente doutras en aspecto e comportamento. Os científicos bautizárona como Ectopistes migratorius, pois deambulaba en bandos migratorios na procura de bosques caducifolios nos que alimentarse principalmente de landras, castañas e faiucos. Considerando que era o único membro do xénero Ectopistes, a perda de biodiversidade aínda é maior.

A pomba migratoria americana simboliza como a avaricia e a indiferenza poden acabar cunha especie en pouco tempo por moi abundante que sexa. Rememorar a Marta é unha invitación a meditar sobre os límites que debe te-la cobiza humana e a sensibilizarse coa perda de biodiversidade do planeta.

En Fragas do Mandeo a súa lembranza reafirma o noso compromiso coa conservación do patrimonio natural da nosa bisbarra, pensando globalmente e actuando localmente. Nun día como hoxe, anímate a dar un paso máis connosco en favor da natureza.


Rastrillo o 7 de setembro

31 Agosto 2014

 
O próximo domingo día 7 de setembro celebrarémo-lo cuarto rastrillo deste ano, na praza do Campo de Betanzos, onde estaremos dende as 10:00 horas. Dependendo de cómo vaian as ventas, recolleremos ás 14:00 horas ou ben prolongarémolo durante toda a tarde. O traballo máis pesado é montar e desmonta-lo posto. Xa que logo, paga a pena continuar pola tarde cando a afluencia de público o xustifica e os voluntarios se animan a sacrificar todo o día festivo.

Alíate con eles para dotar a Fragas do Mandeo de recursos para mercar fincas de interese ambiental doando obxectos para os nosos rastrillos. Na sección Contacto atopara-los datos que precises.


Quedamos o día 24 para eliminar crocosmias

16 Agosto 2014

 
O domingo 24 de agosto imos achegarnos ó lugar de Chelo (Coirós) para continuar coa campaña de eliminación da crocosmia no río Mandeo.

Foto dun escarificadorPrecisamos da axuda de todos para eliminar esta especie exótica invasora do espazo natural protexido Betanzos-Mandeo. Cantos máis sexamos, antes acabaremos con ela. Anímate a participar: o traballo é doado e poden facelo tanto nenos como maiores.

Quedaremos diante do centro de saúde de Betanzos ás 9:30 horas para compartir vehículo e empezar a traballar na área recreativa de Chelo ás 10:00 horas. Remataremos a tempo para volver a casa a comer.

As ferramentas necesarias son moi sinxelas: un pequeno escarificador de man co que axudármonos a arrinca-los bulbos e unha tesoira de podar para logo separalos dos seus talos. Como temos poucas ferramentas, mira de traelas da casa ou pedirllas prestadas a algún amigo.

Se precisas de máis información, non deixes de preguntarnos (na sección Contacto tés tódolos datos necesarios).


100 quilos menos de crocosmias

8 Agosto 2014

 
Hoxe estiveron traballando no lugar de Chelo (Coirós) os compoñentes do último grupo de voluntarios da Dirección Xeral de Voluntariado da Xunta de Galicia que viñeron a colaborar con Fragas do Mandeo na eliminación da crocosmia (Crocosmia x crocosmiiflora), unha planta exótica invasora que está a coloniza-las ribeiras do río Mandeo.

Foto de bulbos de Crocosmia x crocosmiifloraAs vintedúas persoas que participaron nesta campaña sumaron en total 52 horas de traballo, xuntando 103 quilos de bulbos. Cando se arrincan crocosmias, hai que ter coidado de separa-los bulbos, pois teñen que ser destruídos para evita-la súa propagación. Pola contra, as flores e follas son inofensivas e poden reutilizarse para facer compost ou esterco.

Os voluntarios viñeron de distintos puntos de Galicia, dende Vigo até Cambre. Ademais de agradecerlles o seu traballo, explicámoslles os valores ambientais do espazo natural protexido Betanzos-Mandeo, os problemas que causan as especies exóticas invasoras e o papel que xoga a custodia do territorio como fórmula para a conservación dos hábitats e da biodiversidade locais.

Pero aínda queda traballo, pois a crocosmia ocupa unha zona extensa e o arrincado manual leva tempo. Esperamos convocar proximamente unha xornada de voluntariado para continuar con esta tarefa, pois canto máis se demore a súa total eliminación, peor será.


Rastrillo o 3 de agosto

23 Xullo 2014

 
O domingo día 3 de agosto celebrarémo-lo próximo rastrillo. Será como sempre na praza do Campo de Betanzos, onde estaremos dende as 10:00 até as 14:00 horas. Pero se cadra tamén estaremos pola tarde.

Na ocasión anterior os nosos voluntarios decidiron prorroga-lo horario, atendendo o posto continuadamente até as 21:00 horas: As ventas ían ben e era unha oportunidade para compensar que este ano tivemos que cancelar dous. Se a afluencia de público o xustifica de novo, e os voluntarios se animan, volveremos a prolongalo até o solpor.

Lembremos que todo este esforzo se realiza para que os rastrillos segan a ser unha das principais fontes dos ingresos que Fragas do Mandeo destina a mercar fincas de valor ambiental. Ponte en contacto connosco se queres doar obxectos para os nosos rastrillos. Daraslles un novo destino e axudarás á conservación da natureza da bisbarra. Na sección Contacto atopara-los datos que precises.


Arrincando flores en Chelo

10 Xullo 2014

 
Foto de CrocosmiaxcrocosmiifloraHoxe chegaron a Chelo varias persoas e puxéronse a arrincar flores. Non son vándalos, se non o primeiro grupo de voluntarios da Dirección Xeral de Voluntariado da Xunta de Galicia que colaboran con Fragas do Mandeo na erradicación dunha especie exótica invasora: a crocosmia (Crocosmia x crocosmiiflora).

Durante os meses de xullo e agosto virán catro grupos de voluntarios, acompañados de monitores e debidamente autorizados. O seu obxectivo é arrincar de raíz estas flores sen deixar ningún bulbo na terra. Aínda que teñen unha aparencia inofensiva e se utilizan en xardinería por darse moi ben, son un problema ambiental cando se implantan nos espazos naturais. Procedente do cruce de dúas especies surafricanas, é frecuente nas comarcas do litoral galego, atopando nos lugares frescos e húmidos ―como as beiras dos ríos― un hábitat excelente para propagarse, desprazando así á vexetación autóctona. No lugar de Chelo (Coirós) plantouse como ornamental no aparcadoiro, e agora xa colonizou a canle do muíño e corrémo-lo risco de que siga avanzando pola beira do río Mandeo.

Nunca tires restos de plantas exóticas no monte nin liberes mascotas, pois podes crear graves problemas ambientais que afectan ás especies autóctonas.


Presentación na Coruña con Wood Feelings

7 Xullo 2014

 
Fragas do Mandeo foi invitada de novo a expoñe-lo seu proxecto na Coruña, tendo nesta ocasión como anfitrión a empresa Wood Feelings. Se no PechaKucha Night soamente tivemos 6 minutos e 40 segundos para falar, tal como corresponde a este singular formato de evento, o próximo venres estenderémonos o tempo que faga falla e o público formulará as preguntas que desexe.

Imaxe de Wood Feelings Wood Feelings é unha pequena empresa que xoga coa fonética do seu nome, pois deseña e fabrica artesanalmente mobles de alta calidade realizados en madeira maciza tratada con produtos ecolóxicos. Radicada en Cambre, esta nova iniciativa empresarial será presentada esta semana no Hangar de Test. Como parte do seu compromiso social, vai apoia-la custodia do territorio de Fragas do Mandeo na medida das súas posibilidades. Xa que logo estamos dobremente agradecidos por invitarnos a participar no seu evento de presentación e por axudar na conservación da natureza da bisbarra.

Desexámoslles éxito na súa singradura.

Lugar: Hangar de Test, rúa Barcelona 58 (A Coruña).
Data: 11 de xullo, ás 19:30 horas.

Máis información no perfil de Facebook de Wood Feelings.


Rastrillo de xullo

5 Xullo 2014

 
Mañá domingo día 6 montaremos de novo o rastrillo en Betanzos. O prognóstico meteorolóxico é que só choverá lixeiramente a primeira hora da mañá. Xa que logo, esperamos que a partires das 10:00 e até as 14:00 horas podamos poñer á venta na praza do Campo a gran variedade de artigos que os simpatizantes de Fragas do Mandeo doaron, colaborando así a xuntar fondos destinados a mercar fincas de interese ambiental.


Estaremos no PechaKucha Night Coruña

26 Xuño 2014

 
Cartel do PechaKucha Night Coruña Fragas do Mandeo foi invitada a participar mañá venres na oitava edición do PechaKucha Night Coruña.

O orixinal formato deste evento consiste en presentacións concisas e cun ritmo rápido, no que os dez participantes exporán os seus proxectos artísticos, culturais, sociais ou empresariais mediante a proxección de 20 diapositivas durante 20 segundos. Xa que logo, témo-lo reto de describi-la custodia do territorio e o traballo de Fragas do Mandeo na conservación da natureza de As Mariñas de xeito moi sintetizado e claro.

O evento está organizado por Urbanlab, e participarán a canda nós Vanenbikke, Equus Zebra, Fur Alle Falle, Flu-or, The Room & Prato_Do, Milicia Gráfica, Esferobire, Desconcierto e Vivir na Coruña. Como bos hóspedes, os organizadores pensaron en todo, pois haberá pinchos de Se Me Va La Olla e degustacións de Prato_Do, entre outras viandas.

Lugar: Hangar de Test, rúa Barcelona 58 (A Coruña).
Data: 27 de xuño, ás 20:00 horas.

Máis información na web da organización.


Custodia no río Mendo

24 Xuño 2014

 
Hoxe asinamos un contrato no que o Banco de Terras de Galicia cédenos por 30 anos unha parcela de 14.760 m2 da súa titularidade que está situada na ribeira do río Mendo, no concello de Oza-Cesuras.

Con esta sinatura rematamos uns trámites que duraron anos e nos que atopamos varias dificultades. A primeira foi a lexislación vixente: Cando se fundou Fragas do Mandeo, a lei que regulaba o Banco de Terras non permitía a cesión de parcelas a entidades privadas que miraran pola conservación do patrimonio natural, aínda que foran non lucrativas e declaradas oficialmente de interese galego como a nosa. Afortunadamente, a finais do ano 2011 promulgouse a Lei de mobilidade de terras, que eliminou este atranco, contemplando a custodia do territorio e a conservación da natureza entre os posibles fins dos predios que xestiona. En decembro comunicamos ó Bantegal ―daquela a súa entidade xestora― o noso interese na parcela. Tras algunha reunión co seu director en compañía doutras entidades de custodia, puidemos inicia-los trámites oficiais en abril do 2012.

Por fin, o pasado 14 de maio o Agader ―actual entidade xestora― resolveu positivamente a cesión da parcela e así puidemos formalizar o que é un dos primeiros acordos de custodia do territorio deste tipo en Galicia. Agora temos por diante o traballo de demostrar que as entidades de custodia somos merecedoras da modificación da normativa do Banco de Terras.

A finca cedida ten un considerable valor ecolóxico, por ser parte dun bosque de ribeira cualificado como hábitat prioritario. Aparte dunha grande variedade de árbores, como ameneiros, freixos, salgueiros, abeleiras, carballos, castiñeiros ou loureiros, tamén medran plantas ameazadas como o amarelle Narcissus asturiensis e varias especies de anfibios protexidos prosperan na humidade do seu chan.

Son varios os traballos que hai que afrontar. Primeiro temos que recolle-lo lixo, pois, tal como sucede frecuentemente en fincas de titularidade pública, son moitas as persoas incívicas que ciscaron nela todo tipo de refugallos. O segundo será a eliminación de especies exóticas invasoras, pois alí medran crocosmias, budleias, aligustres e robinias. Xa con máis tempo teremos que acomete-la corta de varios eucaliptos e a mellora do hábitat para os anfibios.

Tal como vemos, hai moito que facer. Se queres estar en primeira liña na rehabilitación deste espazo natural, por favor, ponte en contacto connosco. Tés tódolos datos necesarios na sección Contacto.


Cancelación por choiva

8 Xuño 2014

 
Este domingo amenceu orballando. Como as previsións meteorolóxicas anunciaban novas chuviscas ó longo da mañá, vímonos na necesidade de cancela-lo rastrillo programado. E o caso foi que acertaron, polo que salvamos a mercancía dunhas molladuras que terían deteriorado gran parte dela. ¡Outra vez será!


Os scouts botan unha man

7 Xuño 2014

 
Un grupo de scouts veu hoxe dende Santiago de Compostela a traballar no noso monte de Os Vellos (Coirós).

Imaxe traballando no monteTres voluntarios de Fragas do Mandeo acompañaron ós seis rapaces e rapazas de 12 anos ―máis os seus dous monitores― do grupo scout Chan que se desprazaron para coñecer in situ a nosa actuación de rehabilitación ambiental.

Tras explicarlles como eliminamos os eucaliptos, reforestamos con castiñeiros de froita micorrizados e creamos refuxios de fauna, puxéronse mans á obra. Cortaron tódolos toxos que quedaban nunha esquina do monte e tamén repararon o vello murete que arrodea a parcela, pois estes muros de pedra seca son moi beneficiosos como refuxios para os lagartos e outra fauna de pequeno tamaño. Por último, repasáronse cepos de eucalipto e arrincáronse de raíz couces de toxo que aínda non secaran.

Agradecémoslles a súa axuda, esperando que lembren esta experiencia con satisfacción e que no futuro atopen ocasións de volver a facer voluntariado ambiental nas fragas do río Mandeo. ¡A natureza precisa de todos nós!

Imaxe traballando no monte


Rastrillo este domingo

6 Xuño 2014

 
O vindeiro domingo 8 montarémo-lo segundo rastrillo do ano. Como sempre, na praza do Campo de Betanzos entre as 10:00 e as 14:00 horas.

Non deixes de acudir a esculcar: sempre poderás atopar algo que te interese a bo prezo. E se tés cousas na casa que xa non precisas, lévaas para darlles unha segunda vida e así axudarás á conservación da natureza da nosa bisbarra.


Primeiro rastrillo do ano

13 Maio 2014

 
De novo retomámo-los rastrillos: será o vindeiro domingo 18, na praza do Campo de Betanzos entre as 10:00 e as 14:00 horas.

Grazas á colaboración dos nosos voluntarios, podemos poñer á venda todo tipo de obxectos doados polos nosos simpatizantes. Cos ingresos obtidos, o noso fondo de conservación da natureza merca montes, cubre os custes asociados (notaría, taxas, etc.) e os gastos correntes, permitíndonos deste xeito garantir a tódolos doadores que as súas achegas son integramente destinadas á adquisición de fincas para a custodia do territorio coa fin de preserva-la paisaxe e maila biodiversidade locais.


As primeiras folliñas

27 Abril 2014

 
Foto de castiñeiroNeste tempo, cando os espiños cóbrense espectacularmente de flores brancas e os pradairos esconden discretamente as súas flores na follaxe, os castiñeiros amósanse pouco madrugadores despois do letargo invernal. Na finca que reforestamos o mes pasado, tras elimina-los eucaliptos, empezan agora a agromar. Teñen a competencia dos carballos que sobreviviron á corta, pois as súas copas xa exhiben unha variada gama de verdes segundo as follas van madurecendo. Pero esas primeiras folliñas dos castiñeiros nos confirman que están prendendo e que o traballo pagou a pena.

Con esa plantación non remataron as tarefas. Agora estamos a traballar noutra parcela nosa no monte da Espenuca. Antes tiña eucaliptos que rompían a harmonía da fraga. Xa cortados, agora toca preparala. Hai que apartar moita da ramallada que quedou da corta librando espazo para cando chegue o momento de plantar, dispoñer pólas en carreiros de xeito que se evite a erosión do solo, levanta-las árbores autóctonas que quedaron deitadas, amarralas e poñerlles titores, seca-los cepos dos eucaliptos para que non afillen… Se te animas a botarnos unha man na fermosa —pero dura— tarefa de rexenera-la fraga, ponte en contacto connosco e te avisaremos na próxima xornada de traballo (na sección Contacto tes tódolos detalles precisos).

Foto do monte de Os VellosA canda o traballo de campo hai outro menos visible. Continuamos a negocia-la adquisición de novas parcelas, preparando a próxima campaña de rastrillos e elaborando o programa da semana de custodia, entre outros cometidos que nos afastan do monte. Un deles foi visitar a primeiros de mes á responsable da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, acompañando a outras entidades de custodia do territorio, co obxectivo de que impulsen oficialmente a custodia en Galicia e instalos a que cooperen coas entidades que estamos comprometidas coa conservación da natureza a través desta fórmula.

No monte, nos despachos ou diante do ordenador, seguimos traballando.